2 Nisan 2014 Çarşamba

Sincan 2061 nolu sandıkta hile yok arkadaşlar, dağılabilirsiniz!

Nerdeyse 3000 kez RT edilen ve çok konuşulan, "seçimde hile var" iddialarına çok malzeme edilen, Ankara Sincan 2061 numaralı sandığın seçim sonuç tutanağına bakalım. Size, basit bir yanlış anlamanın sandık kurulunun kafasını nasıl karıştırdığını ve tüm hesaplarını nasıl alt-üst ettiğini göstereceğim. Bu tutanağın üst kısmındaki sayılar hatalı yazılmış, ama siyasi partilerin aldığı oylar kesinlikle doğru. Nitekim, bu tutanağın altında CHP ve MHPli sandık kurulu üyelerinin de imzaları var. Bu sandıkta bir hile yapıldıysa, CHP ve MHP üyeleri neden tutanağı imzaladılar?

Şimdi, sözkonusu tutanak şudur:Bu da, CHP STS sitesinde bu tutanağın işlenmiş hali:
Şimdi, bu yazıyı okumaya devam etmeden önce, lütfen benim TUTANAK ANLAMA KILAVUZU başlıklı yazımı okuyun. O yazıda, tutanaktaki numaralı tüm satırları ayrıntılı olarak açıklıyorum.

Bir sandıktan çıkan ve GEÇERLİ SAYILAN oylardan hangi siyasi parti adayı ve hangi bağımsız adayın KAÇ OY aldığı, basit bir SAYMA işlemidir. Sayma ise bir eşleştirmedir. Bir aday için sandıktan çıkan her oy bir SAYI ile eşleştirilir. Çıkan her yeni oyla bir sonraki sayıya geçilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... İşte her aday için içinde 1den 300e kadar sayıların sıralı şekilde bulunduğu kutucuklar olan oy sayım cetvelleri bu işe yarar. Eğer oy sayım cetvellerinde her siyasi partiye karşılık gelen alanın üstünde o partinin amblemi olsa, bu işi yapmak için okur-yazar olmaya, hatta toplama yapmasını bilmeye bile gerek yok! 1'den sonra 2'nin, 2'den sonra 3'ün, 3'ten sonra 4'ün geldiğini bilmek yeterli. O kadar basit bir işlem! Algoritma şu:

1. Sandık kurulu başkanını dinle.
2. Sandıktan çıkan oyun hangi partiye ait olduğunu işit.
3. O partinin amblemini bul.
4. O partiye ait cetvelde, üstüne çarpı atılmış en alttaki sayıyı bul.
5. O sayıdan bir sonraki sayının üstüne çarpı at.
6. 1 numaralı maddeye dön.

Sincan 2061 numaralı sandığın Sandık Sonuç Tutanağında, üst kısımda yer alan ve (1)den (15)e kadar sıralanan satırlar doldurulurken sandık kurulu hata yapmış olabilir. Ama bu hata, o kutularda doldurulması istenen bilgilerin iyi ifade edilmemesinden ve istenen şeyin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanan bir hata. Sincan 2061 numaralı sandıkta partilerin aldıkları oyların yazıldığı bölümlerde ise, seçim jargonunu bilmeye, hesap yapmaya gerek yok. Sayı saymasını bilmek yeterli. Bu nedenle, Sincan 2061 tutanağında partilerin aldığı oylar doğru sayılmış diye iddia ediyorum.

Şimdi, benim TUTANAK ANLAMA KILAVUZU yazımda Altın Denklem dediğim denkleme bakalım. Çok basit, çok temel bir şey söylüyor bu denklem bize.

BİR SANDIKTA KULLANILAN TOPLAM OY = GEÇERLİ OY + GEÇERSİZ OY

Satır numaralarıyla ifade edecek olursam,

(3) = (9) + (15)

(3), (9) ve (15) no.lu satırlara bakınca, Altın Denklemin sağlanmadığını hemen görüyoruz. 173 + 67, 284 YAPMAZ! Sayılar tutmuyor. Yani bir problem var burada. Her partinin aldığı oyların toplamına baktığımızda, oy toplamının 272 yaptığını görüyoruz. Bu sayının da (9) numaralı satırda belirtilen GEÇERLİ OY sayısına eşit olması lazımdı. Ama (9) numaralı satırda 272 değil 173 yazıyor. İşte, bu sandıkta hile yapıldığı iddialarının dayanağı bu tutarsızlık. Ak Parti'nin aslında 185 değil 85 oy aldığı ve bu şekilde oylarının 100 fazla gösterildiği iddia ediliyor.

Benim öncelikle vurgulamak istediğim nokta, partilerin toplam oyu, yani 272, (9) numaralı satırda belirtilen, bu sandıkta kullanılan toplam oydan, yani 284'ten küçük. Ayrıca bu toplam oy sayısı, Ankara şehir merkezinde 300-315 seçmeni olan pek çok sandıkta gördüğümüz sayılarla uyumlu. Hatta şunu da ekleyeyim. Ankara'daki 12234 sandıktan 6137sinde, yani yaklaşık yarısında bir sandıkta kullanılan oy sayısı 272 ve üstünde. Sincan 2061 gibi problemli ve katılım oranının %100'ün üstünde göründüğü sandıkların hepsinde geçersiz oyların aşırı yüksek olduğunu görüyoruz. Çoğu sandıkta geçersiz oy sayısı 5-10 iken, Sincan 2061'de geçersiz oy sayısının 67 olarak verildiğini görüyoruz. İşte sorun bu sayının bir yanlış anlamadan dolayı bu kadar yüksek gösterilmesi. Gerçekte, bu sandıkta geçersiz oy sayısı 12.

Sincan 2061'de sandık kurulunun kafasını karıştıran ve hesaplarını tutturamamalarına neden olan satır, (14) numaralı satır. 57 yazılmış. Ama tutanakta (14) numaralı satıra ne tür pusulaların yazıldığı da açıklanmış. Hemen altta "kullanılmayan oy pusulaları" yazıyor. Halbuki, sol baştaki sütunda (benim Tutanak Anlama Kılavuzu'nda 19 diye numara verdiğim satırda) "Kullanılmayan oy pusulaları" diye bir satır zaten vardı. Nitekim Sincan 2061'in sandık kurulu, sol baştaki sütundaki kullanılmayan pusulalar satırını boş bırakmamış, oraya 56 yazmış. 56 ile 57 arasında 1 fark var. Bu tutanakta, kullanılmayan oy pusulalarının iki yere yazıldığını, ve hesap yapılırken de iki kez sayıldığını görüyoruz.

Sandık kurulu, kullanılmayan oy pusulalarını (14) numaralı satıra bir kere yazdıktan sonra hesapları tutturması mümkün değil. Tutanakta açıkça görüyoruz ki İlçe seçim kurulundan 338 pusula alınmış. Bunlardan 56sı kullanılmamış. 284'ü oy olarak kullanılmış. 338-56=282. Aslında 284 olması lazım. Sandık Kurulu, kullanılmayan pusulaları hesabına kattı. Artık kullanılan oylara, yani 282'ye bakması lazım. Kullanılmayan pusulaların o 282 içinde yeri yok. Sandık kurulu (14)e kullanılmayan pusulaları yazınca, 282'den 56'yı tekrar çıkarmış oluyor. Hesabın tutması artık mümkün değil.

Bu sandık için, artık bu sandıktan Ak Parti oylarının yüksek çıkmasının ardında başka bir neden aramamıza gerek yok. Kullanılmayan oy pusulaları, "Geçersiz Oylar" bölümü altındaki (14) numaralı satıra, yanlışlıkla yazılmış ve kullanılmayan oy pusulası sayısı, kullanılan oy pusulalarından çıkarılmış.  

Nitekim sisteme bu veriler girilirken, Geçersiz Oy sayısı 12 olarak düzeltilmiş. Doğrusu da bu. Sincan 2061 nolu sandıkta durum şöyle:

TOPLAM OY: 284
GEÇERLİ OY: 272
GEÇERSİZ OY: 12
GEÇERLİ OY İLE GEÇERSİZ OY TOPLAMI: 284 TOPLAM OY SAYISINA EŞİT.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Merhaba. O sandıkta CHP'den müşahittim. Geçerli oy sayısı sehven 173 yazıldı. Doğrusu 272'dir bir. Kasti değildir. Belgenin orjinali bendedir. Tüm kopyalarda aynı hata vardır.

Zaten YSK düzetmiştir. İsteyen Rsnela@gmail.com den benimle irtibata geçebilir.