2 Nisan 2014 Çarşamba

İlçe ve İl Seçim Kurullarında işler kapalı kapılar ardında yürümüyor!

Bazı arkadaşlar, ilçe ve il seçim kurullarında, sandıklardan gelen sonuçların kapalı kapılar ardında işlendiğini, bu sırada manipülasyon yapılabileceğini sanıyorlar. Halbuki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler, siyasi parti ve bağımsız adayların temsilcilerinin müşahitliği altında yürüyor, hatta bu müşahitler birleştirme tutanaklarına imzalarını atıyorlar. İşte, YSK'nın konuyla ilgili genelgesi bu konuda şunları söylüyor:

"ilçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında,siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasiparti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız aday ve müşahitleri üçten fazlaolursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday vemüşahitleri için ad çekme yapılmaz. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakındantakip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır."

"İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alanbilgiler (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) SEÇSS uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM-17)ekranına girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSSuygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzereelektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır."

"En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarınınbirleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir (Örnek: 57, 62, 62/A, 63, 63/A).Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPSaracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır."

"Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir."

"Birleşik oy pusulası kullanılan bu seçimde, ilçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesiyapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi parti ve bağımsız adayların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. ilçe seçim kurullarında yeterli imkan olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir."

"Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A) geçirmek üzere,kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenenseçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıklarınnumarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalıolarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenentutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılansandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurulbaşkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilan edilir.

"İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir sureti, ilçe seçimkurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilan edilir (Örnek: 58,64, 64/1, 69)."

"İlçe birleştirme tutanak özeti ile denetim tutanağının imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulubaşkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilan süresi içinde yazılı taleptebulunan ve o seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ilçe başkanlıklarına ve bağımsız adaylara da birdefaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir (298/108)."

"Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, bir numaralı ilçe seçim kuruluna teslim eder."

Yukarıdaki son paragrafı kendimden örnekle açıklayayım. Çankaya'da benim görev yaptığım sandığın numarası 41xx idi. Sandık kurulu mührünün üstünde, "Çankaya 4. ilçe seçim kurulu 127 nolu sandık" yazıyordu. Demek ki Çankaya'da 1., 2., 3., 4. diye en az 4 tane ilçe seçim kurulu var. 4xxx şeklinde numaralı tüm sandıklar 4. ilçe seçim kuruluna bağlı.

Görüldüğü üzere, oy sayım ve döküm işlemleri sadece sandık aşamasında değil, ilçe ve il seçim kurullarında da tamamen siyasi parti gözlemcilerinin önünde yapılıyor.

Hiç yorum yok: