14 Mayıs 2015 Perşembe

%10 barajı kaç oy eder?

Bir önceki yazımda, 2009 yerel seçimlerinden itibaren yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısı ve seçimlere katılım oranlarını ele almıştım. O yazıdaki tabloyu, 2015 seçimi için elimizdeki yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayılarını ekleyerek tekrarlayayım.

2009 yerel
2010 referandum
2011 genel
2014 yerel
2014 CB
7 Haziran 2015
Yurt içi kayıtlı seçmen
48.049.446
49.495.493
50.237.343
52.695.832
52.894.115
53.741.838
Yurt dışı kayıtlı seçmen
-
2.556.335
2.568.979
-
2.798.726
2.867.658
Toplam seçmen
-
52.051.828
52.806.322
-
55.692.841
56.609.496
Yurt içi oy kullanan
40.932.260
38.172.800
43.785.665
46.993.181
40.753.492
?
Yurt içi katılım oranı
85,19%
77,12%
87,16%
89,18%
77,05%
?
Yurt dışı oy kullanan
-
196.299
129.283
-
530135
?
Yurt dışı katılım oranı
-
7,68%
5,03%
-
18,94%
?
Toplam oy kullanan
-
38.369.099
43.914.948
-
41.283.627
?
Genel katılım oranı
-
73,71%
83,16
-
74,13%
?
Yurtiçi Geçerli Oy toplamı
39.988.763
37.449.300
42.813.896
45.088.742
40.019.352
?
Yurtiçi Geçerli/katılım
97,69%
98,10%
97,78%
95,95%
98,20%
?
Yurtdışı Geçerli oy
-
194.737
127.867
-
526559
?
Toplam geçerli oy
-
37.644.037
42.941.763
-
40.545.911
?
Toplam geçerli/katılım
-
98,11%
97,78%
-
98,21%
?


Siyasi partilerin seçimde milletvekili çıkarabilmeleri için, %10 barajını geçmeleri lazım, ama neyin %10u? Seçim Kanunu barajı "geçerli oyların %10u" olarak tanımlamış. O zaman, barajın kaç oya karşılık geldiğini hesaplamak için ihtiyacımız olan veri, toplam geçerli oy sayısı. Baraj açısından, oyun yurtiçinde mi yurtdışında mı kullanıldığının önemi yok. Önemli olan toplamı.

Geçerli oylar da, seçimlerde oy kullanan seçmen sayısıyla ilgili. Oy kullananların oylarının yaklaşık %2si geçersiz sayılıyor, %98'i ise geçerli sayılıyor. 2014 yerel seçimlerinde geçersiz oy oranının %5e kadar çıktığını görüyoruz, ama 7 Haziran'da tek birleşik oy pusulası kullanılacağını düşünürsek, geçersiz oy oranının %2 seviyesinde kalacağını varsayabiliriz.

O zaman, barajı hesaplamak için, yurtiçinde ve yurtdışındaki katılım oranlarını bilmemiz lazım.

Yurtiçinde katılım oranı, %80 ila %90 arasında bir yerde olabilir.
Yurtdışında katılım oranı ise %20 ila %40 arasında bir yerde olabilir.

Bu durumda, %10 barajının kaç oya tekabül ettiğini, yurtdışı oyları için %20, %30 ve %40 katılım oranları şeklinde üç senaryo üstünden hesaplayayım.

Yurtdışı Katılım Oranı %20:
Yurtiçi Katılım Oranı
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Yurt içi oy kullanan
42.993.470
44.068.307
45.143.144
46.217.981
47.292.817
48.367.654
Yurt dışı oy kullanan
573.532
573.532
573.532
573.532
573.532
573.532
Toplam oy kullanan
43.567.002
44.641.839
45.716.676
46.791.512
47.866.349
48.941.186
Genel katılım oranı
76,96%
78,86%
80,76%
82,66%
84,56%
86,45%
Yurtiçi Geçerli Oy toplamı
42.133.601
43.186.941
44.240.281
45.293.621
46.346.961
47.400.301
Yurtdışı Geçerli oy
562.061
562.061
562.061
562.061
562.061
562.061
Toplam geçerli oy
42.695.662
43.749.002
44.802.342
45.855.682
46.909.022
47.962.362
BARAJ
4.269.566
4.374.900
4.480.234
4.585.568
4.690.902
4.796.236

Yurtdışı Katılım Oranı %30
Yurtiçi Katılım Oranı
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Yurt içi oy kullanan
42.993.470
44.068.307
45.143.144
46.217.981
47.292.817
48.367.654
Yurt dışı oy kullanan
860.297
860.297
860.297
860.297
860.297
860.297
Toplam oy kullanan
43.853.768
44.928.605
46.003.441
47.078.278
48.153.115
49.227.952
Genel katılım oranı
77,47%
79,37%
81,26%
83,16%
85,06%
86,96%
Yurtiçi Geçerli Oy toplamı
42.133.601
43.186.941
44.240.281
45.293.621
46.346.961
47.400.301
Yurtdışı Geçerli oy
843.091
843.091
843.091
843.091
843.091
843.091
Toplam geçerli oy
42.976.692
44.030.032
45.083.372
46.136.713
47.190.053
48.243.393
BARAJ
4.297.669
4.403.003
4.508.337
4.613.671
4.719.005
4.824.339


Yurtdışı Katılım Oranı %40
Yurtiçi Katılım Oranı
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Yurt içi oy kullanan
42.993.470
44.068.307
45.143.144
46.217.981
47.292.817
48.367.654
Yurt dışı oy kullanan
1.147.063
1.147.063
1.147.063
1.147.063
1.147.063
1.147.063
Toplam oy kullanan
44.140.534
45.215.370
46.290.207
47.365.044
48.439.881
49.514.717
Genel katılım oranı
77,97%
79,87%
81,77%
83,67%
85,57%
87,47%
Yurtiçi Geçerli Oy toplamı
42.133.601
43.186.941
44.240.281
45.293.621
46.346.961
47.400.301
Yurtdışı Geçerli oy
1.124.122
1.124.122
1.124.122
1.124.122
1.124.122
1.124.122
Toplam geçerli oy
43.257.723
44.311.063
45.364.403
46.417.743
47.471.083
48.524.423
BARAJ
4.325.772
4.431.106
4.536.440
4.641.774
4.747.108
4.852.442

Görüldüğü üzere, %10 barajı yurtdışı %20 yurtiçi %80 katılım oranı halinde 4,3 milyon oydan başlıyor, yurtdışı %40 yurtiçi %90 katılım oranı halinde 4,8 milyon oya kadar çıkıyor.

%10 barajının bu aralıklarda kaç oya karşılık geldiğini şöyle özetleyeyim:

Yurtiçi Katılım
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Yurtdışı Katılım %20
4.269.566
4.374.900
4.480.234
4.585.568
4.690.902
4.796.236
Yurtdışı Katılım %30
4.297.669
4.403.003
4.508.337
4.613.671
4.719.005
4.824.339
Yurtdışı Katılım %40
4.325.772
4.431.106
4.536.440
4.641.774
4.747.108
4.852.442
Grafikte görelim.Bir tahmin yapmam gerekirse, yurtiçi katılımın %88 ve yurtdışı katılımın %35 olabileceğini düşünüyorum. Bu durumda %10 barajı 4.733.057 olacaktır.

Hiç yorum yok: