27 Mart 2013 Çarşamba

İsrail'in varlığı Filistin'in yokluğuna bağlıdır!

İsrail diye bir devlet neden var? Jeffrey Goldberg'in Obama'nın İsrail seyahatiyle ilgili yazısında bu sorunun birbiriyle çelişme potansiyeline sahip iki cevabından söz ediliyor. Çok önemli bir nokta. Avrupa ve Amerika'daki Yahudi olmayan kamuoyunun perspektifinden bakınca İsrail Devleti, yüzlerce yıldır Batı'da sürüp gelen anti-semitizmin II. Dünya Savaşı'nda Holokost ile zirveye çıkmasının keffaretidir. Batı bir taraftan Yahudilere Filistin topraklarını vererek kendini affettirmeye çalışmış diğer taraftan Yahudileri Filistin'e göndererek kendi topraklarından uzaklaştırmış oluyordu. Siyonizm ve Yahudiler açısından bakıldığında ise bu bakış açısı onları edilgenleştirmektedir, dolayısıyla kabul edilemez. Siyonistler için Filistin toprakları zaten binlerce yıldır Yahudi yurdudur. 

Goldberg, Obama'nın 2009'da başkan seçildikten hemen sonra Kahire'de İsla DÜnyası'na hitaben yaptığı konuşmada Holokost'un İsrail'in varlığını açıkladığını ve haklı kıldığını söylediğini belirtiyor. Evet, bu ifade İsrail'i destekleyen bir ifade, ama İsrailliler açısından yeterli değil. ONlara göre, Holokost olmasaydı bile zaten Filistin toprakları onların hakkıydı. Goldberg, Obama'nın İsrail ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2009'daki ifadesini düzelttiğini söylüyor. Obama "İsrail Devleti Holokost nedeniyle var olan bir devlet değildir. Ancak güçlü bir Yahudi devleti, bir daha Holokost yaşanmamasının garantisidir" demiş.

Yahudilerin Filistin topraklarında yaşama ve var olma hakları kabul edilebilir. Ama Siyonizm bu değildir. Siyonizm, Filistin topraklarında SADECE Yahudilerin yaşama hakkı olduğunu ve başka kimsenin yaşama hakkı olmadığını iddia eder. Bu nedenle ırkçı ve ayrımcı bir ideolojidir. Halen İsrail Devleti sınırları içinde bulunan topraklardan sürülmüş Filistinlilerin vatanlarına dönme hakları yani "right of return", vazgeçilemez, devredilemez (inalienable) bir haktır.

Hiç yorum yok: